image001  image003  image005

 

GRAD OSIJEK


Jedna od odrednica Grada Osijeka je uvođenje inovativnih metoda u području gospodarenja energijom – uštede energije kroz energetsku učinkovitost (mjere energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene te u stambenim i poslovnim zgradama). Imajući na umu važnu ulogu gospodarenja energijom i utjecaj koji ima na očuvanje okoliša, kao i očekivani utjecaj na gospodarski rast te poboljšanje kvalitete života općenito Grad Osijek je poduzeo korake kako bi promovirao mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Do sada je proveden znatan broj projekata kako bi se educiralo i osposobilo lokalne vlasti, kao i poduzeća za veće korištenje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, ali isto tako kako bi se šira javnost potaknula na poduzimanje koraka u ovom smjeru. U postavljanju uvjeta za znatniju primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, kao i predočavanju aktivnosti energetske učinkovitosti na demo objektima Grad Osijek je uspješno koristio fondove EU te poduzeo značajne mjere kako bi se dostigli ciljevi određeni strategijom Europa 2020.

Jedan od projekata koji je za cilj imao stvaranje uvjeta za trajnu edukaciju o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije bio je i projekt „Energetska kuća" (CARDS 2004), zahvaljujući kojem je izgrađen nul-energetski demonstracijski objekt.
Drugi projekt, koji je bio nastavak prethodno spomenutog, bio je projekt „Energetske učinkovitosti Slavonija" – Osnivanje Regionalne energetske agencije za Slavoniju i Baranju u sklopu programa PHARE 2006 INTERREG ADRIATICO. Ovaj je projekt između ostalog rezultirao i potpuno opremljenim praktikumom za edukaciju o potrebi provođenja energetske učinkovitosti. Jedan važan učinak ovih dvaju spomenutih projekata bila je i činjenica da su stvoreni uvjeti za provođenje pregleda energetske učinkovitosti na javnim zgradama lokalne samouprave.
Edukacija i promocija aktivnosti energetske učinkovitosti nastavljena je kroz projekt CHEE – Zajedničko istraživanje i razvoj energetske učinkovitosti u prekograničnom području (HU – HR IPA CBC). Cilj ovoga projekta bio je uvođenje inovativnih metoda u području gospodarenja energijom – ušteda energije kroz energetsku učinkovitost te približiti energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u zgradarstvu široj javnosti, kao i lokalnim vlastima kroz promidžbu ovih mjera i provođenjem edukacije o ovim mjerama. Dio projekta bila je i obnova fasade (izolacija i stolarija) na objektu OŠ „Ljudevit Gaj" u Osijeku, a obnova ove škole po principu energetske učinkovitosti nastavlja se i kroz projekt REC - Renewable Energy in Cities (CBC Croatia – Serbia), kroz koji će se zamijeniti 40 godina star sustav grijanja, novim energetski učinkovitijim te ekološki prihvatljivijim sustavom grijanja na pelete.
Edukacija, provedba, rekonstrukcija i kasnije mjerenjem rezultata i promocijom postižu se slijedeći ciljevi:

  •   smanjuje se potrošnja energije i emisija CO2;
  •   pruža se dobar primjer građanima;
  •   povećavaju se kapaciteti lokalne samouprave i građana za EE mjere;
  •   prenose se primjeri dobre prakse jedne i druge strane u projektu.

Kroz projekt CONURBANT (Intelligent Energy Europe program) Grad Osijek je postao potpisnik Sporazuma gradonačelnika (the Covenant of Mayors), te je izradio i svoj Akcijski plan održive energije (SEAP). Sporazum gradonačelnika (the Covenant of Mayors) jedan je od glavnih europskih pokreta koji uključuje lokalne samouprave koje su se dobrovoljno odlučile povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Cilj potpisnika Sporazuma gradonačelnika je, ne samo dostići, već i premašiti zadano smanjenje emisije CO2 za 20% do 2020. godine.

Još jedan projekt koji podupire uvođenje inovativnog načina upravljanja energijom je i projekt FEDRE – Poticanje gospodarskog razvoja Grada Osijeka i Županije Zala kroz trgovinu i promicanje ulaganja – s posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša (HU – HR IPA CBC). Misao vodilja ovog projekta je povezati prijašnje iskustvo u provedbi EU projekata s iskustvom u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije te razvoja poslovnih inkubatora i industrijskih zona Grada Osijeka i partnera na projektu Županije Zala s inovacijama u energetskom sektoru, kako bi se proizveli gospodarski učinci na dobrobit Slavonije, Županije Zala te cijelog prekograničnog područja. Učinak ovoga projekta je razvoj Industrijske zone Nemetin – prve zelene industrijske zone u Hrvatskoj, a ovaj projekt se nastavlja kroz projekt CHREN – Hrvatsko – Mađarska mreža obnovljivih izvora energije (HU – HR IPA CBC) putem kojeg će se u Industrijskoj zoni Nemetin osnovati Znanstveni centar za obnovljive izvore energije.

Pored navedenih aktivnosti, valja istaknuti i da je Grad Osijek jedan od najaktivnijih gradova u Hrvatskoj u projektu „Sustavno gospodarenje energijom" koji provodi u suradnji s UNDP Hrvatska, te je do sada ispunio sve zahtjeve vezane uz Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. U srednjoročnom planu Grad Osijek namjerava postati „grad energetske učinkovitosti" i koliko je god moguće u praksi smanjiti potrošnju energije i primijeniti mjere energetske učinkovitosti.

O GRADU OSIJEKU

Osijek je četvrti hrvatski grad po veličini, a prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine broji 108.048 stanovnika. Najveći je grad, kao i gospodarsko i kulturno središte Istočne Hrvatske te administrativno središte Osječko-baranjske županije. Smješten je u ravnici na desnoj obali rijeke Drave između 16-og i 24-og kilometra od ušća u Dunav na nadmorskoj visini od 94 metra.
Na sjecištu važnih cestovnih i željezničkih putova, s riječnom i zračnom lukom, Osijek je odlično povezan sa svim glavnim gradovima u regiji kao i s 10 gradova prijatelja s područja cijele Europe s kojima njeguje čvrste prijateljske odnose.
Još od 19 stoljeća Osijek je bio perjanica razvoja ne samo Slavonije već i Hrvatske. Svojim povoljnim geografskim položajem, bogatom industrijskom tradicijom, s kulturnim i povijesnim nasljeđem te više od tri stoljeća dugom tradicijom visokoškolskog obrazovanja , grad Osijek se smatra „gradom po mjeri svakog čovjeka" .
Za vrijeme Domovinskog rata (1991. – 1995.) grad je pretrpio velika razaranja i znatna oštećenja. Više od tisuću civila je poginulo za vrijeme svakodnevnih granatiranja grada. Zahvaljujući velikim naporima i ulaganjima u novije vrijeme, danas samo još neke zgrade nose manje ožiljke bombardiranja na svojim fasadama, dok je većina obnovljena i zadržala je svoj šarm Austro-Ugarske barokne arhitekture u starijim dijelovima grada.
Osijek ima razvijenu mrežu javnog gradskog prijevoza i uz Zagreb jedini je grad u Hrvatskoj koji ima tramvajsku mrežu, a koja je uspostavljena još 1884. godine. Unazad pet godina Osijek je ulagao velike napore u razvoj biciklističke mreže i promoviranje bicikliranja kao zdravog i ekološkog transporta, te je u Hrvatskoj stekao naziv „grad biciklista".
Danas Grad Osijek ulaže znatne napore u razvoj gospodarstva izgradnjom industrijskih zona, poduzetničkih inkubatora, i slično. Zahvaljujući bogatom povijesnom i kulturnom nasljeđu, te Sveučilištu sa 22.000 studenata, galerijama, muzejima, Hrvatskim narodnim kazalištem Osijek, Dječjim kazalištem „Branka Mihaljevića", Umjetničkom akademijom, brojnim parkovima i zelenim površinama, zonama za rekreaciju, te kvalitetnim smještajnim kapacitetima, festivalima kao što su OLJK, Pannonian Chalange, itd. Osijek se razvija i kao atraktivna turistička destinacija. Razvoju turizma u prilog ide i činjenica da se na svega nekoliko kilometara ad Osijeka nalazi i Baranja sa svojom ponudom kontinentalnog, vinskim cestama i Parkom priprode Kopački rit. Osim toga Osijek je poznat po svojoj staroj baroknoj jezgri Tvrđi te secesijskim građevinama, kao i po novobnovljenim trgovima, po svojoj promenadi uz rijeku Dravu, svojoj gastronomskoj ponudi te gostoprimstvu.

Kalendar

Studeni 2019
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1